Velkommen

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

Planlegging

 

modellen2web

 

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

ERM-guidene

Praktisk Enterprise Risk Management

(Praktisk Helhetlig og Integrert Risikoledelse = HIR)

 

Også omverdenens stadig strengere krav til styrets og ledelsens evne til å overvåke, dokumentere og rapportere de risikoer som omgir organisasjonen, settes under fokus av Enterprise Risk Management .Den som intet våger, – intet vinner” er det et ordtak som heter.

 

For organisasjoner vil det si at den som ikke våger å ta noen forretningsmessige risikoer, heller ikke vil kunne sikre seg noen konkurransefordeler.Dette betyr i praksis at mulighetene for gevinster må balanseres mot risikoene for tap.

 

I denne sammenhengen oppstår ofte problemer med ulike målebegreper, tallstørrelser og tidshorisonter. Enterprise Risk Management bidrar til å gjøre disse størrelsene sammenlignbare og dermed bedre grunnlaget for beslutninger.

 

Hvorfor praktisk ERM?

All virksomhet innebærer risiko. Og ta risiko har to sider, fremgang og motgang. Formålet med aktiviteten er selvsagt å oppnå suksess. Men hvordan balanserer du mulighet og trussel? ERM handler alltid om balanse og grensesetting, å vurdere om utsiktene for å lykkes er større enn ulempene. Trussel mot mulighet? Og hva er det som absolutt ikke må skje? Økt konkurranse, flere eksterne krav, globalisering, outsourcing, osv. stiller høye krav til at bedrifter og organisasjoner er klar over risikoen.

 

De kritiske forretningsprosessene og operative prosesser må beskyttes mot ulike typer trusler og nedside risikoer, som kan føre til alvorlig markeds-, tillit-, informasjons- eller kurstap av varierende slag.I verste fall, blir det et spørsmål om overlevelse. Samtidig må organisasjonen utvikle seg. Den må ikke stagnere og bare fokusere på beskyttelse og forvaltning.

 

Hva er ERM?

ERM er et strategisk ledelsesverktøy og en ledelsesfilosofi har som mål å bedre beslutningsprosessen i avgjørende kritiske saker der mye står på spill.

Risikobevissthet bør gjennomsyre all aktivitet for at konkurranseevnen og veksten skal sikres.

Tap skal minimeres  og forhindres på en optimal måte.
Samtidig som gevinster skal optimaliseres gjennom mulighetene.

Vanskelige og viktige oppgaver

ERM har et bredt spenn og innholder mange ulike perspektiver. Det krever både generelle ferdigheter og spesialisert kompetanse og samarbeid. Mange har jobber som har å gjøre med håndtering av risiko  og konsekvensene – både i form av muligheter som trusler uten å være veldig godt forberedt. Vi tilbyr et grunnleggende kurs som gir deg en bred plattform å starte din egen utvikling i fra.

 

Guidene A og B Praktisk Enterprise Risk Management
– ERM- ( Praktisk Helhetlig og integrert Risikoledelse) 

Guide A – Bakgrunn, behov, ERM-systemet – og prosesser

Guide A retter seg mot ledere og personer med generelle behov for kunnskap om ERM.  Målsetningen med denne boken er å gi en generell innføring i hvilke standarder boken støtter seg til, samt de forhold som har ledet frem til de teorier som gjelder i dag.  Emnene boken behandler er som følger:

Bakgrunn og behov (kapitel 1- 3)

 • Hva er risiko, hvorfor er risiko interessant og hvilke risikodrivere som finnes.
 • Hvordan risikobildet har forandret seg over tid.
 • Et meget viktig punkt som denne delen vier stor oppmerksomhet er risikokultur og kommunikasjon, som vi mener er essensiell å ha på plass før prosessen starter for alvor.
 • Hva er ERM, og hvorfor en helhetlig og integrert tankegang er så viktig.
  Styring og ERM.
 • ERM og strategi, målsettingen med ERM og fordelene med ERM tas også opp i denne delen.
 • Organisasjonens behov for «Enterprise Risk Management» (ERM).  Her går det om både kommersielle og juridiske krav som organisasjonen står ovenfor, og som den må forholde seg til.

 

Guide A innhold ARIAL 1-3 (2)

ERM-system og prosesser (kapitel 4-9)

I denne delen tar vi for oss en metodisk tilnæring til en organisasjons ERM-arbeid og systematikk.  Utgangspunktet er beskrivelsen av hovedelementene i ERM-prosessen.

 • Konteksten, der mål og mening med ERM-elementene, ERM-policyen, organiseringen og ansvarsfordelingen samt ERM-prosesselementene, gjennomgås.
 • «Kjerneprosessen» der de enkelte trinn for risikoidentifisering, analyse, evaluering, mulige tiltak og rapportering foregår.
 • Interne håndterings- og overvåkningsrutiner som må være en del av ERM-systemet.
 • Tilslutt tar vi for oss systemevaluering og etterprøving av ERM-systemet (ERMSE), der systemets metoder og prosedyrer gjennomgås mht. svakheter og styrker.

 

Guide A innhold ARIAL 4-9 (2)

 

Guide A innholder dessuten som vedlegg oversikt over tabeller og figurer, ordforklaringer og litteratur.

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse

Guide B retter seg mot personer som skal være med å etablere et ERM-system eller skal medvirke i dette systemet når det er iverksatt.  Her tar vi for oss den praktiske innføringen av systemet og gjennomkjøring av de prosesser dette medfører.

 • Etablering av kontekst.
 • Trinnene i ERM-kjerneprosessen.
 • Håndtering og overvåking.
 • Kommunikasjon og informasjonsinnhenting.
 • Gjennomføringen av systemanalysen og etterprøvingen (ERMSE og uavhengige kontroller).
 • Vedlikeholdet av konteksten.

 

Guide B Innholdfortegnelse ARIAL 12 kap 1-6 (2)

 

Guide B innholder dessuten som vedlegg risikokategoriseringsmodellen, skjemaer, sjekklister, eksempel på ERM-policy, mandat, oversikt over tabeller og figurer, forklaringer av ord og en litteraturliste.

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

Målsettingene med guidene:

er å bygge bro mellom styrets, ledelsens og eiernes ønske og interesse av å innføre ERM i organisasjonen på den ene siden, og organisasjonens medarbeidere som skal iverksette og praktisere systemet på den andre siden. Gjennom etablering av felles modeller og begrepsapparat der alle snakker samme «språk» blir iverksettelse og gjennomføring av Enterprise Risk Management lettere å få til å fungere optimalt etter organisasjonens ambisjoner.

 

Om forfatterne

Jan Vig har en mastergrad i business administration fra Universtät des Saarlandes, Saarbrücken i Tyskland. Dessuten en mastergrad i communication and information technology fra Griffith University , Brisbane i Australia . Han har arbeidet som rådgiver for mindre, mellomstore, og større organisasjoner i en årrekke. Han har flere års ledererfaring. Før han ble selvstendig rådgiver arbeidet han 17 år for et internasjonalt konsern i inn og utland. Han er spesielt opptatt av systemer og metodikk i forbindelse med Business Intelligence(BI=Overvåking av omverdenen) og Enterprise Risk Management (ERM).

Han kan kontaktes via www.risikoledelse.com eller  e-mail: ja-vig@online.no

 

Torstein Hallaråker har mange års erfaring i lederfunksjoner i internasjonale selskap innen økonomi/controlling, IT, kredittadministrasjon og intern revisjon. Oppgavene har også omfattet utskillelse av virksomhet (såkalte «carve outs»), etablering av nye virksomheter og selskap og gjennom dette fått et godt innsyn i ERMs ulike sider. Erfaringene er brakt videre gjennom flere års virksomhet som selvstendig rådgiver.

 

sverre150

Min CV norsk 

 Min CV engelsk

Min historie

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du trykke på fliken Kursguidene A og B eller du bruker kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s