Modul Business Intelligence

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

114220852422

 

 

ERM-Praksis – Andre praktiske moduler-
Modul Business Intelligence

 

 

chicagoCN_90895

 

 

ERM-Praksis

 

Proaktiv ERM

548_150

For mer om proaktiv risikostyring trykk linken.


ERM og organisasjonen

Drawings__26_150

For mer om ERM og organisasjonen trykk linken.


Mål og strategier

Sharp_Psyklus_snipped_150

For mer om mål og strategier trykk linken.


ERM-plan

DSC_0283_Aj_150

For mer om ERM-planen trykk linken.


ERM-kontekst

kr061008_095_150

For mer om ERMkonteksten trykk linken.


ERM-kategorier

cohdra_100_4813_150

For mer om Risikokategorier trykk linken.


ERM og overvåking

DSC_3838_150

For mer om ERM og overvåking trykk linken.


ERM og kommunikasjon

nokia_y_150

For mer om ERM og kommunikasjon trykk linken.


ERM-iverksettelsestips

GraniteCompass_022_150

For mer om ERM-iverksettelsestips trykk linken.

 

Forskjellige praktiske moduler/guider

JGS_TimeAndMoney

For mer om de forskjellige modulene trykk linken.

 

ERM-Praksis –
Andre praktiske moduler

 

JGS_TimeAndMoney

 

 

_3076180 Modul Business Intelligence

100_4337_150 Modul ERM-Benchmarking

 

425_150 Modul interessentanalyse

 

114297685111_150 Modul KPIer og KRIer

 

cohdra_100_7937_150 Modul roller og ansvar

 

7-15-05_013_150Modul verktøy og teknologi

 

20060318-2_019_250 Modul ERM-sjekkliste

 

DSC03215_150 Modul ISO 31000:2009 RisikoLedelse – prinsipper og retningslinjer

ERM-Praksis – Andre praktiske moduler –
Modul Business Intelligence

 

_3076180

Innholdsfortegnelse:

  1. Bruk av forretningsmessig, økonomisk og business intelligence.
  2. Økonomisk intelligens – ERM-program applikasjon.
  3. Elementene i et business intelligence system.
  4. Business Intelligence Systemer – ERM-implementeringsfaser.

 

 

 

 

1

Bruk av forretningsmessig, økonomisk og business intelligence

 

Effektive ERM-programmer (-planer) krever informasjon (intelligence) om et bredt spekter av økonomiske, politiske og konkurransemessige faktorer som har en effekt på organisasjonens ledelsesstrategier og målsettinger. Godt utviklet økonomisk intelligence og business intelligence systemer og informasjonsteknologistyring (IT) er viktige verktøy og metoder for å aktivere et ERM-program (-plan), som i sin tur gir organisasjonen fordeler ved å tillate bedre og mer informerte beslutninger.

 

 

2

Økonomisk intelligens – ERM-program applikasjon

 

Å samle inn økonomisk intelligente data er vitalt viktig for organisasjoner som ønsker å kontrollere sin eksponering mot muligheter/trusler, for å sikre sine proprietære teknologier og strategier for konkurrenter, og styrke mulighetene som kan oppstå.

 

For å optimalisere det å ta risiko og se muligheter kreves effektive ERM- intelligence programmer (-planer) om et bredt utvalg av økonomiske, politiske og konkurransemessige faktorer som innvirker på organisasjonens ledelsesstrategier og målsettinger. Ved hjelp av økonomisk intelligens blandes og analyseres makrodata som er tilgjengelige fra offentlige og private kilder med ekspertvurderinger med informerte perspektiver om potensielle tap på hendelser. For eksempel data som indikerer visse demografiske endringer (som økning av eldre i befolkningen), kan bli vurdert som en faktor som har en effekt på etterspørselen etter organisasjonens produkter og tjenester.

 

Den eksterne konteksten for analyser av muligheter/trusler gjør det mulig for en organisasjon å utvikle og korrelere håndteringsplaner for muligheter/trusler som forbereder den for en rekke eksterne vilkår. Den oversetter også eksterne data til informasjon for å håndtere muligheter/trusler som brukes til å oppdage potensielle trusler og muligheter ut ifra konkurransemessige omgivelser og for å distribuere interne kontroller for å beskytte organisasjonens eiendeler.

Økonomisk intelligens for et ERM-program (-plan) blir anvendt gjennom tre integrerte metoder, nemlig å samle inn data, analysere, og overvåke.

 

 

3

Elementene i et business intelligence system

 

Business Intelligence (BI) omfatter forretningsanalyse, virksomhetsstyring og beslutningsstøtte. Siden hovedformålet med BI er å tilgjengeliggjøre informasjon som er korrekt og entydig i den spesifikke forretningskontekst, er det ikke uten en viss selvironi vi innser at bransjen selv tillegger begrepet ulike betydninger. En av årsakene er at BI leverandørenes omfang stadig utvides gjennom oppkjøp og konsolideringer.

 

Økt fokus på helhetlig informasjonsstyring i organisasjoner har ført til at stadig flere nisjeleverandører – som har levd komfortabelt innen sitt avgrensede løsningsområde – nå opplever å bli trukket inn under BI-paraplyen. De kan oppleve at deres løsning på relativt kort tid går fra å være en god spesialløsning til å bli oppfattet som en mangelfull BI-løsning.

 

Enterprise Risk Management – eller helhetlig og integrert risikoledelse – er et løsningsområde som nå tenderer til å bli innlemmet i organisasjonens BI-miljø. En viktig driver har vært innføring av nye regulatoriske krav, som for eksempel Basel III for banker.

Både myndigheter og eiere krever strengere kvalitetskontroll og sporbarhet på dataunderlag og prosesser for at løsningen totalt sett skal bli godkjent. Således blir selve risikokalkulatoren kun ett av mange punkter i en helhetlig informasjonsverdikjede, og inngår dermed som en viktig komponent i BI-miljøet. Det ligger et stort lønnsomhetspotensial i bedre integrering av de ulike BI-komponentene, og håndtering av muligheter/trusler bør ikke isoleres fra andre forretningsprosesser.

 

For eksempel kan man benytte risiko for mislighold som en ekstra parameter ved utvalg av målgruppe for en markedskampanje. Dette kan redusere organisasjonens kostnader og utvide inntektspotensialet. Finansstyring, målstyring, CRM (Customer Relationship Management) og andre løsninger innen forretningsanalyse og virksomhetsstyring må baseres på omforent forretningslogikk og informasjons-underlag. Å ikke integrere Enterprise Risk Management i den helhetlige BI-strategien, representerer dermed i seg selv en stor risiko.

 

En organisasjons BI-system bør integrere organisasjonens dataminings- og tekstminingsflyt. De fleste større IT firmaer satser først og fremst på software løsninger der de bruker dataminingsverktøy, mens folk som jobber med overvåking av omverdenen (som BI er), ser klart at der det kun satses på dataminingsverktøy er dette i begrenset grad egnet til å overvåke en omverden i raskt endring. Dataminingsverktøy knar først og fremst data sammen som allerede er tilgjengelige og neglisjerer det som kan skje eller skjer.

 

Til å overvåke omverdenen egner tekstminingsverktøy seg mye bedre, der en bruker agentteknologien til å samle inn data via internett og andre kanaler, analysere disse og bruker disse proaktiv til å treffe bedre beslutninger. Det beste er altså en kombinasjon av dataminingsverktøy og tekstminingsverktøy. Og på dette området leverer de fleste større IT firmaer i dag mangelfulle løsninger.

 

Et godt BI-system skal forbedre beslutningsunderlaget for lederne, overvåke omverdenen, dvs. hva som skjer hos kunder, konkurrenter og det offentlige, samtidig som interne og eksterne data blir samlet inn, analysert og overvåket. Gode BI- systemer tilrettelegger også en åpen informasjonsflyt som støtter opp om målsettinger for Corporate Governance (virksomhetsstyring) for ansvarlighet med å overvåke prestasjonsrapporter, overholdelse av krav og tillit til informasjonene som samles inn og evalueres.

 

Et godt BI-system samler inn informasjoner fra forskjellige kilder internt og eksternt i et integrert rammeverk for å sikre at lederne kan treffe de beste beslutninger.

 

Den største utfordringen med BI-prosesser er arbeidsmetodikken og de organisatoriske prosessene. Det nytter ikke å samle inn masse data dersom man ikke klarer å benytte seg av disse. Da blir innhentingen nærmest meningsløs.

 

Vår erfaring tilsier at også de organisatoriske og menneskelige prosessene i en organisasjon er meget viktige suksesskriterier for å dra mest mulig nytte av BI-løsningene, men dette er også det vanskeligste.

 

 

4

Business Intelligence Systemer – ERM-implementeringsfaser 

 

Et BI-system gir en organisasjon fundamentet for dens ERM-program (-plan), noe som gjør det mulig for den å formidle kritisk eksponering av muligheter/trusler til styret og toppledelsen. BI-systemet tillater organisasjonen å knytte detaljerte analyser til en bredere styringsmyndighet og til å få konsensus om hovedårsakene.

 

Når det etableres intern og ekstern kontekst for ERM, kan BI-implementeringen bli brukt til og integrerer krav om åpen (transparency) finansiell rapporteringskrav og varslingsansvar for identifiserte potensielle tap og håndtere kontrollaktiviteter for muligheter/trusler. Et ERM-program (-plan) krever at informasjonen er pålitelig, verdifull og konsistent i organisasjonen. Derfor kan BI som verktøy bli brukt til å implementere ERM. Det er fem faser i BI-system implementeringen som kan knyttes til trinnene i ERM-prosessen:

 

1. Organisasjons identifisering av muligheter/trusler: Dette korrelerer med ERM-etableringen av intern og ekstern kontekst og vurderingstrinnet.

 

2. Informasjonskartlegging av muligheter/trusler: Dette korrelerer med ERM-vurderingstrinnet.3. ERM-program(-plan) evaluering: Dette korrelerer med ERM-vurderingstrinnet.

 

4. ERM-informasjon og etterlevelse: Dette korrelerer med ERM-implementeringstrinnet.

 

5. BI-rapporter for kontrollroller og varslinger av muligheter/trusler: Dette korrelerer med ERM-kommunikasjon og konsultasjon og overvåking og gjennomgang.

 

BI gir i hovedsak organisasjonen verktøy for å samle inn data og informasjoner via dataminings- og tekstminingsverktøy og produsere rapporter som er nødvendige for bedre å identifisere trusler og muligheter og aktivere ERM.

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

Kursguidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

 

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: