CV-norsk

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

Planlegging

Om – CV-norsk

 

 

 

Om

 

 

cohdra_100_8833

 

 

 

Den som tar utgangspunkt i gårsdagen
for å gjøre noe med morgendagen,
tilhører raskt fortiden.

 

Om – CV-norsk Jan Vig

 

Lære mennesker å tenke helhetlig og bruke alle sine evner og intelligenser positivt!

 

Karrieremål Være en person som evner å inspirere og motivere og hjelpe både kunder, medarbeidere og omgivelsene rundt.
Kunne kombinere praktisk jobbing med metodeutvikling og livslang læring.

 

KOMPETANSE-PROFIL Kunnskaper

 • Organisering: Gode organisatoriske ferdigheter.
 • Faglig: Personal – og organisasjonsutvikling, revisjon, helhetlig og integrert risikoledelse (ERM), økonomi og administrasjon, salg og markedsføring, bedriftsetablering, IT, overvåking av omverdenen, internett /intranett, helhetlig forretningsstyring, kunnskapsledelse.
 •  Teamarbeid: Bruk av Belbins metodikk.
 • Andre ferdigheter og kompetanse: Nye læringsmetoder, Neuro Lingistic programming (NLP), karriererådgivning, coaching, search & research, trender, nye forretningsideer, personal – og miljøundersøkelser,  personlig utvikling, nettverksbygging, autogen trening og meditasjon.
KOMPETANSE-PROFIL Ferdigheter

 • Mellommenneskelige: Er åpen og ærlig i min kommunikasjon. Sier ting direkte og kan gi og motta tilbakemeldinger på en positiv og konstruktiv måte.
 • Teamarbeid: Kjenner godt til teamarbeid og hvordan dette fungerer, og forstår betydningen av et positivt samarbeid.
 • Endrings- og utviklingsarbeid: Stiller spørsmålstegn ved tradisjonelle måter å gjøre ting på. Søker aktivt etter nye ideer og bruker kreativiteten til å finne nye løsninger på utfordringer.
 • Ansvarlighet: Er selvstendig og tar ansvar for eget arbeidsområde og arbeidssituasjon. Er pliktoppfyllende og pålitelig.  Har faglig og moralsk integritet.
KOMPETANSE-PROFIL Personlige egenskaper

 • Kreativitet og nytenkning: Skaper nye og oppfinnsomme tilnærmingsmåter til menneskers utfordringer.
 • Problemløsning og analyse: Foretar systematiske og rasjonelle vurderinger og gir råd basert på relevant informasjon med hensyn til de utfordringene folk står ovenfor.
 • Sosial sensitivitet: Forholder meg til andre på en sensitiv og effektiv måte..
 • Utholdenhet: Fysisk og psykisk sterk. Er meget sjelden syk.
 • Omgjengelig: Naturlig. Trives i andres selskap og har godt humør.
 • Empati: Omtenksom mot andre.
 • Handlingsorientert: Har lett for å ta initiativ og iverksette aktiviteter.
KOMPETANSE-PROFIL Motivasjon

 • Engasjement: Er en person med jevnt og godt humør og med en positiv holdning til utfordringer.  Er utholdende, energisk og tålmodig. Menneskeorientert. Legger min sjel og entusiasme i arbeidet. Er løsningsorientert fremfor problemorientert.
 • Interesse: Verdsetter stimulerende, kreativt og nytenkende og variert arbeid.
 • Menneskets utvikling: Er opptatt av å stimulere menneskets positive selvbilde og toleranse ovenfor hverandre og få de til å tenke helhetlig og lære for livet.
 • Selvstendighet: Arbeider godt på egen hånd. 
 • Fleksibilitet: Er entusiastisk og tilpasser meg lett nye situasjoner.
 • Personlig vekst: Motiveres av arbeid som gir mulighet for utvikling og tilegnelse av ny kunnskap.
KOMPETANSE-PROFIL Holdninger

 • Toleranse: Vektlegger at vi mennesker er tolerante ovenfor hverandre.
 • Rettferdighet: Vektlegger kompetanse, hva folk kan og vil i forhold til hva den aktuelle jobben krever.
KOMPETANSE-PROFIL Verdier

 • Integritet: Har faglig og personlig integritet og er oppriktig og ærlig.
 • Bidrag: Liker å hjelpe andre mennesker på en entusiastisk og positiv måte.

 

 

Yrkeserfaring 2006 – 2015 Foreleser        Høgskolen i Østfold www.hiof.no
 
 • Ansvarlig for undervisning i praktisk Enterprise Risk Management (helhetlig og integrert risikoledelse) i ordinært kurs og videreutdanning .  Bruker mine skrevne bøker ”Praktisk ERM” på norsk, gitt ut april 2006, oppdatert i 2014

 

  2006 – 2015 Eier, Simplify www.SlowDown.no
 
 • Firma for forenkling og balanse i hverdagen – nettbasert, konsulentfirma for Enterprise Risk Management (Helhetlig og integrert risikoledelse) og overvåking av omverdenen (Business Intelligence

 

  1997 – Eier, Vig Consulting     www.risikoledelse.com
www.intelligence.no
 
 • Konsulentfirma innen strategi, bedriftsrådgivning, internett marketing, IT, kompetanseledelse, helhetlig og integrert risikoledelse (ERM), Intelligence/Business Intelligence, E-Business, organisasjons- og personalutvikling.

 

  2003 – 31/3- 2005 Økonomi og IT ansvarlig
Sarpsborg Mottakssenter
 
 
 • Ansvarlig for økonomi, administrasjon og IT.

 

  1999 – 2003 Eier og partner, 1to1 Scandinavia as Solgt
 
 • Konsulentfirma innen e-business, strategi, helhetlig organisasjonsutvikling, kunnskapsledelse, webutvikling, internett marketing. Internett marketing intelligence og overvåking av omverdenen.

 

  15.01.98 – 30.9.98 Seniorkonsulent, Østfold Bedriftsrådgivning bedriftsenteret.no
 
 • Konsulentfirma bedriftsrådgivning. Personal – og organisasjonsutvikling. Forretningsmessig og økonomisk rådgivning for små og mellomstore bedrifter

 

  01.04.97- 15.01.98 Eier, Vig Consulting  
 
 • Rådgiver for Personal og Organisasjonsdirektøren i Coca Cola Drikker as.
  Vi arbeidet med utvikling og integrasjon av CCD som en lærende organisasjon i sammenheng med personal- og organisasjonshåndboken som jeg utviklet og skrev i samarbeid med personal-/organisasjonsavdelingen og fikk implementert på intranettet
 • Praksis i multimedia og webutvikling.

 

  1992 – 31.03.97 Leder av Intern revisjon Siemens AS Norge www.siemens.no
  Siemens A/S med ca. 4000 ansatte og en omsetning på ca. 7 milliarder er et heleiet tyskt datter-selskap av Siemens AG som er en av verdens største leverandører av varer og tjenester innen den elektoniske bransje med ca. 400 000 ansatte World Wide.Ansvarlig for å understøtte toppledelsen i å sikre bedriftens aktivitetsnivå på kort og lang sikt. Engasjert for å forandre den Interne revisjonsavdelingen mer i retning av mer risiko og resultatorientert arbeid med prioritering mot organisasjon og personalutvikling og ledelsesrelaterte aspekter.

 

 

  1988 – 1992 Leder for finans, regnskap, import og IT avdeling, Electro Technologies Nigeria Ltd., Datterselskap Siemens AG, Tyskland
 
 • Ledelse og organisering av 17 medarbeidere. Utviklet og implementerte nye metoder, manualer, administrative rutiner og personalprosedyrer. Etablerte og utviklet dessuten nye prosedyrer for IT avdelingen. Videre ansvarlig for rapportering, planlegging, budsjettering og forhandlinger med banker og kredittinstitusjoner.

 

  1986 – 1988 Seniorkonsulent Strategisk Planlegging og markedsundersøkelser , Siemens as, Norge www.siemens.no
 
 • Ansvarlig ovenfor toppledelsen vedrørende forskjellige prosjekter innen strategisk planlegging, salg og markedsføring og personal og organisasjonsutvikling.

 

  1984 – 1986 Seniorkonsulent og marketingcontroller Økonomi Markedsføring Siemens AS , Norge www.siemens.no
 
 • Ansvarlig for koordineringsoppgaver for Siemens A/S når det gjaldt rapportering og budsjettering, controlling og markedsføring. Dessuten kultur/miljøundersøkelser.

 

  1982 – 1984 Controller, Siemens AG, Tyskland www.siemens.com
 
 • Ansvarlig for alle controllingaktiviteter for for Siemens AG’s datterselskap i Venezuela.

 

  1981 – 1982 Trainee, Siemens AG, Tyskland www.siemens.com
 
 • Med opplæring på de fleste områder som er av betydning for en innovativ moderne industribedrift, sammen med ansatte fra 4 kontinenter.

 

  1980 – 1981 Trainee, Siemens as, Norge www.siemens.no
 
 • Informasjonsopphold /medarbeid i forskjellige avdelinger som ledd i en traineeutdannelse. Strategisk planlegging for avdeling Regnskap/ Finans

 

  1979 – 1980 Konsulent, A/S Greaker Industrier www.peterson.no
 
 • A/S Greaker Industrier er et selskap i Petterson Konsernet, treforedling. Spesialoppdrag IT, økonomiavdelingen og markedsføringsavdelingen

 

Utdanning og kurs 1999 – 2000 Griffith University. Brisbane Australia www.gu.edu.au
 
 • Master Information and Communication Technology.  Sertifiseringer i interaktiv marketing og internet marketing intelligence. Web utviklingsprosjekter og internet marketing research av CRM industrien
 • Diplomarbeid: The E-Retailer Business, the E-Customer, their relationship and interactivity.

 

  1997 – 1998 Høyskolen i Sør Trønderlag, Aktiv Opplæring www.hist.no
 
 • Strategisk Internet Marketing sertifisering.
 • Multimedia sertifisering.

 

  1973 – 1979 Universität des Saarlandes, Tyskland www.uni-saarland.de
 
 • Master Business Administration

 

  1972 – 1973 Militæret. Flyvåpnet.  
 
 • Korporal

 

  1971 – 1972 Handelsgymas Fredrikstad
 
 • Et årig studentfagkurs Økonomi

 

  1968 – 1971 Reallinjen Sarpsborg Gymnas
 
 • Realartium

 

  1979 – 2015 Kurs og trening
 
 • Ledelse, revisjon, risikoledelse, regnskap og økonomi, BI, personalutvikling, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, marketing, controlling, research, IT / internett relatert trening og multimedia studier, internett marketing intelligence, internet marketingpsykologi, nye læringsmetoder, Neuro Linguistic Programming (NLP), hjernekart, hurtighetslesning, hukommelsesteknikker, meditasjon, autogen trening og teknikker for mental trening.

 

Språk
 • Engelsk
Lesing: Flytende , Skriving:  utmerket , Muntlig: flytende
 
 • Tysk
Lesing: Flytende , Skriving:  utmerket , Muntlig: flytende

 

IT Kompetanse
 • ·         Kontorstøtte
Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Project.
 
 • ·         Grafisk
Photoshop, Illustrator, Fireworks, Flash, Publisher, Premier
 
 • Web
Dreamweaver ,  Flash, Shockwave ,  FrontPage, FTP, Real Audio, -video, Sound Edit Forge
 
 • Multimedia
Macromedia Director, Authorware, Premier
 
 • Programmering
HTML coding, JavaScripting , ASP
 
 • Internet søk
Copernic, BullsEyes Pro, Google, Fast mm.

 

  Fritidsinteresser  
 
 • Sport har i alle år vært min hovedinteresse. I dag er jeg aktiv innen tennis . To 3. plasser i NM. Liker dessuten å være ute i friluftsliv(turgåing, langrenn etc.) og liker å lese forskjellig faglitteratur og annen litteratur og oppleve nye kulturer. Spesielt opptatt av internett, enterprise risk management (helhetlig og integrert risikoledelse) og overvåking av omverdenen/Intelligence,
  nye læringsmetoder, Neuro Linguistic Programming (NLP), hjernekart, kunnskapsledelse og trender.

 

 

Jan Vig
MBA,   MBA, Master of Information and Communication Technology

 

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

 

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: