Kritiske suksessfaktorer

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

112261190219_250

 

 

Kritiske suksessfaktorer: 

beskriver begrepet ”kritiske suksessfaktorer” som er betegnelsen på hvilke faktorer det er viktigst å lykkes med for å nå mål på ulike nivåer i organisasjonen. Og viser konkret hvilke disse er.

 

Begrepet ”kritiske suksessfaktorer” benyttes i våre guider som betegnelse på hvilke faktorer det er viktigst å lykkes med for å nå mål på ulike nivåer i organisasjonen. Begrepet anvendes i den praktiske tilnærmingen for ERM som våre bøker beskriver, fordi det er essensielt å tydeliggjøre hva det er viktigst å lykkes med som utgangspunkt for å gjøre en god vurdering av muligheter/trusler. Det understrekes at det ikke ligger noen føringer i retning av bestemte styringsmodeller som for eksempel Balanced Scorecard i dette, selv om begrepet ”kritisk suksessfaktor” også benyttes i slike modeller.

 

j0078767

 

Etablering av styringsparametere som viser graden av oppfyllelse for de kritiske suksessfaktorene, vil (gitt at det er god sammenheng med de målene som er etablert) bidra til at den samlede styringen blir mer effektiv. På bakgrunn av den sammenheng som da etableres mellom mål, strategier, kritiske suksessfaktorer og tilhørende styringsparametere, vil det være mulig å identifisere, analysere og evaluere muligheter/trusler knyttet til måloppnåelsen.

Etter at organisasjonens overordnede mål er kartlagt og systematisert, bør de forhold som det er viktigst å lykkes med for å nå målene, kartlegges. Slike viktige forhold benevnes i mange sammenhenger som kritiske suksessfaktorer, og kjennetegnes av at det kan hindre oppnåelsen av ett eller flere mål dersom man ikke lykkes med dem.

Bevisste og godt formulerte kritiske suksessfaktorer tar også hensyn til de muligheter organisasjonen har for å forbedre sine prestasjoner. En godt gjennomført ERM-prosess vil være sterkt knyttet til forhold som er viktige for at organisasjonen skal lykkes. Dermed vil den i alle sine faser fange opp både de muligheter organisasjonen har og de trusler som begrenser dens evne til å utnytte disse mulighetene.

De kritiske suksessfaktorene som knytter seg til strategiske (overordnede )mål, bør identifiseres og systematiseres slik at de knyttes opp mot de mål de bidrar til å oppfylle. Dette er en del av den overordnede styringen av organisasjonen. Organisasjonens leder og lederne av de ulike virksomhetsområdene må derfor involvere seg i arbeidet med å identifisere og systematisere de kritiske suksessfaktorene.

På et overordnet nivå er det viktig og ikke være for detaljert når kritiske suksess-faktorer beskrives. Dette vil kunne føre til at vesentlige forhold blir borte i operasjon-elle detaljer. Mer detaljert beskrivelse vil gjøres i den eller de delen(e) av organisasjonen hvor den praktiske utøvelsen av aktiviteten finner sted. Mål- og resultatstyringen inkluderer styringsparametere for blant annet å kunne måle resultatoppnåelse. Med utgangspunkt i de etablerte målsettinger, kan ledelsen identifisere slike målekriterier for resultater, med fokus på kritiske suksessfaktorer. Foruten å være resultatindikatorer, kan styringsparameterne også brukes til å vise framdriften og statusen i de forhold som er kartlagt som kritiske for å lykkes med måloppnåelsen.

Organisasjoner som tar i bruk ERM bør huske på at det er en reise, ikke et mål. ERM kan potensielt representere en merkbar endring i organisatorisk atferd, som krever en prosess med å bygge bevissthet, utvikle innsalget og til slutt driver aksept av eierskapet i hele organisasjonen. Det å gjøre dette mulig er derfor et vesentlig aspekt av ERM-initiativet, den enkeltes perspektiv om muligheter/trusler varierer.

 

 

For å sikre suksess, bør organisasjonen huske følgende » kritiske suksessfaktorer/ nøkkelprinsipper» (se forøvrig også Guide B8 vedlegg H ISO 31000:2009) ved implementering av ERM:

 • Utvikle et overbevisende forretningsmessig case knyttet opp mot ERM-agendaen til ekte prioriterte forretningsmessige behov, samle støtte fra topp-en og håndtere utviklingen mot milepæler over tid.
 • Skaffe en avtale om mål for håndtering av muligheter/trusler og den hensiktsmessige ERM-infrastrukturen, ta i betraktning relevante kulturelle spørsmål og fokuser på organisasjonsomspennende applikasjon.
 • Integrer risikohåndtering med strategisettingen og forretningsplanleggings-prosessen og implementer på et tidlig tidspunkt en effektiv organisasjons-omspennende vurderingsprosess for muligheter/trusler.
 • Avklare prosesseierskapsspørsmål rundt hvem:
  . som tar beslutninger vedrørende ønsket ledelseskapabilitet for håndtering av muligheter/trusler
  – som er ansvarlig for utformingen av forbedrede evner til å lukke betydelige gap
  – som overvåker utviklingen og resultatet
 • Husk at hensikten med ERM-infrastruktur er å gi riktig overvåking, kontroll og disiplin rundt kontinuerlig forbedre evner til å håndtere muligheter/trusler.
 • ISO-rammeverket gir kriterier for benchmarking av organisasjonens ERM-evner.

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: