Proaktiv ERM

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

114220852422

 

 

ERM-Praksis –
Proaktiv ERM

 

chicagoCN_90895

 

 

 

Felles målebegrep for risiko og integrering av risiko i den økonomiske styringsmodellen er sentrale element i organisasjonens risikostyring. Organisasjonens overordnede retningslinjer bør inkludere også fastleggelse av risikorammer, organiserings- og fullmaktsstruktur, samt rapportering av risiko.

 

Felles målebegrep for risiko .For å kunne sammenligne og følge utviklingen i de ulike risikotyper er det nødvendig å etablere et felles målebegrep for risiko.Risikorammer .

En tilfredsstillende styring av risiko medfører at det fastlegges rammer for akseptabel risiko innenfor ulike risikotyper og -områder. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnede risikorammer og retningslinjer som fastlegges på konsernnivå, og mer detaljerte retningslinjer og begrensninger som fastlegges innenfor de enkelte forretningsområder.

 

Organiserings- og fullmaktsstruktur .

Organisasjonen må etablere retningslinjer for hvem som fastlegger og disponerer de ulike risikorammene.

 

Risikorapportering .

Parallelt med fastleggelse av risikorammer og fullmaktsstruktur fastlegges også retningslinjer for risikorapportering på ulike nivå. Det skilles i denne sammenheng mellom faste periodiske rapporter, rapportering om avvik og mer «ad hoc-preget» rapportering.

 

Integrering av risiko i den økonomiske styringsmodellen .

Risiko er integrert i den økonomiske styringsmodellen gjennom risikojustert avkastning, som er ett av flere målebegrep i den økonomiske styringen og oppfølgingen.

 

Toppledere i private og offentlige organisasjoner bør stille seg selv en rekke spørsmål for å finne ut om de bruker prinsippene i ERM på en effektiv måte, slik at de kan optimalisere risikoene sine:

 

 

  • Vet organisasjonen hvilke risikoer den har tatt?
  • Har organisasjonen vurdert eksponeringen overfor ikke tradisjonelle risikoer?•  Skjønner organisasjonen sammenhengen mellom de ulike risikoene?•  Vet organisasjonen hva dens risikoappetitt er?
  • Vet organisasjoneen hvem som har ansvaret for de enkelte risikoene? Har organisasjonen systemer på plass for å måle og overvåke risikoene?
  • Hvilket perspektiv har den personen/avdelingen som overvåker risikoeksponeringen?•  Har organisasjonen systemer som gjør det mulig å foreta optimalisering av risikoer?
  • Ser organisasjonen regelmessig etter nye markeder, alliansemuligheter eller andre strategier for risikooptimalisering?
  • Hvordan påvirker organisasjonens belønningssystemer risiko håndteringen?
  • Er organisasjonens forståelse av risiko gjennomgående i hele organisasjonen og i organisasjonens kultur?
  • Forstår hver enkelt ansatt sin rolle og sitt ansvar for å styre risiko?
  • Blir vurdering av risiko prioritert når forretningsprosesser skal forbedres?

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share